Prinsessegårdene

Annemariegården, Margrethegården og Benediktegården udgør tilsammen klyngen Prinsessegårdene.

Vi har en klyngeleder for alle tre gårde og en pædagogisk leder i hver gård, vi samarbejder tæt på tværs af gårdene. Vores fælles kunstprofil binder os sammen gennem kreativiteten og Vi har et stærkt samarbejde der, på flere niveauer, skaber sammenhæng blandt personale og ledelse.

I Prinsessegårdene afholder vi fælles personalemøder 4 gange årligt, sociale arrangementer og tager på studieture sammen for at skabe et fælles grundlag og inspiration. 

Da fokuspunktet for Prinsessegårdene er kunst og kreativitet er det vores kunstprojekter, der binder os rigtig meget sammen i klyngen. Se Prinsessegårdenes fokuspunkter for 2019 i bilaget herunder.